gptdurasek.com

Lijesovi posebni

Bijeli lijesovi

100D-FSC (60,80,100,130 cm)

100D-FSC (60,80,100,130 cm)

310KB-FSC

310KB-FSC

312KB

312KB

400KB

400KB

Dječji 100 (100,130,160 cm)

Dječji 100 (100,130,160 cm)

TRIUMPF+ B

TRIUMPF+ B

Hrastovi lijesovi

290L

290L

300L

300L

311FVH-FSC

311FVH-FSC

312KH-FSC

312KH-FSC

312KVH-FSC

312KVH-FSC

320L

320L

Kremacijski lijesovi

201K-FSC

201K-FSC

311FK-FSC

311FK-FSC

312KK-FSC

312KK-FSC

Lijesovi posebne namjene

180K-FSC(180cm skraćeni)

180K-FSC(180cm skraćeni)

312K Jumbo (XXL 205x80cm)

312K Jumbo (XXL 205x80cm)

348/215 (215cm produženi)

348/215 (215cm produženi)

TS METALNI (transportni)

TS METALNI (transportni)

TSP (poliester transportni)

TSP (poliester transportni)

Limeni ulošci za lijesove

LU-125

LU-125

LU-127

LU-127

LU-128

LU-128

LU-1288

LU-1288

LU050 limeni za kosti 50cm

LU050 limeni za kosti 50cm